Trick of the trade
Trick of the trade
Sprint: Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days
หนังสือ Sprint: Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days เขียนโดย Jake Knapp หนึ่งใน Google Venture Design และเคยร่วมงานกับ Google นานกว่า 10 ปี 
 
จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือเทคนิคที่จะช่วยให้คุณคิดและทดสอบไอเดียได้เร็วและรู้ผลภายใน 5 วัน (เร็วยิ่งกว่าติดจรวด) 
 
Jake บอกว่า การจะ Sprint ได้ ต้องเริ่มจากทีมงานที่ไม่มากเกินไป (แนะนำไม่เกิน 7 คน) แต่มีความรู้ลึกในสายงานของตัวเอง เราเรียกทีมนีว่า Decider Team หรือทีมที่มีอำนาจการตัดสินใจ และจุดแตกต่างที่น่าสนใจคือ Jake บอกว่าเราควรให้อำนาจตัดสินใจใหญ่กับคนที่เป็นโต้โผใหญ่ของ project ด้วย 
 
อีกคนที่สำคัญพอๆกันที่จะช่วยให้การ Sprint ไปได้ด้วยดีคือ Facilitator หรือ Project Manager ทั้งนี้ Decider มีส่วนในสำคัญมากในการทำให้ทุกสิ่งเดินหน้าไปได้เพราะวิธีการแบบ Sprint จะใช้หลักการ Vote มากกว่ารอให้เห็นด้วยแบบเอกฉันทน์แล้วค่อยทำงาน 
 
 
5 วัน 5 ขั้นตอนแบบ Sprint
 
Monday เริ่มต้นด้วยการร่างภาพใหญ่ของ Project กำหนดเป้าหมายระยะสั้น กลาง ยาว ให้ชัดเจนด้วย รวมถึงการแยกแยะปัญหาและโอกาสว่า สรุปแล้ว Project นี้ทำมาเพื่ออะไร และเมื่อเราทำมันเกิดขึ้นแล้ว เราจะเป็นยังไงนับจากนี้ไปอีก 3-5 ปีข้างหน้า 
 
Tuesday  ไล่ปัญหาของลูกค้าและโอกาสที่มีออกมา เลือกว่าเราจะมีวิธีแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างไร ขั้นนี้เรียกว่าการทำ Customer Journey Map หรือการวิเคราะห์ว่าลูกค้าจะเข้ามาซื้อเราด้วยเหตุผลใด 
 
Wednesday  คือวันที่ต้องตัดสินใจว่าจะเลือกทางออกไหน ซึ่งมีเทคนิคยิบย่อยมากมายจากในเล่ม 
 
Thursday  ตั้งสมมติฐานในการทดลองที่วัดผลได้กำหนดชัดๆว่าเราจะทดสอบเรื่องนี้เพื่อต้องการวัดผลอะไร
 
Friday  ออกไปทดลองตาม Prototype ที่วางไว้
 
สิ่งที่ดีที่สุดจากหนังสือ ไม่ใช่วิธีการทั้ง 5 วัน 5 ขั้นตอน แต่เป็นมุมมองใหม่ที่เราควรนำไปจัดการกับปัญหาหรือไอเดียใหม่ๆที่เกิดขึ้น ผู้เขียนเรียกว่า Prototype Mindset คือวิธีการจัดการคิด วิเคราะห์ ประเมินโอกาส หาทางเลือกและนำไปทดสอบให้เร็วที่สุด แทนที่จะเสียเวลาไปกับการเถียงกันในหลายๆเรื่องที่ผู้บริโภคแทบไม่ได้สนใจเลยด้วยซ้ำ
 
เป็น 1 ในหนังสืที่ดีที่สุดของปี โดยเฉพาะสำหรับชาว Start Up และคนที่กำลังคิดจะทำธุรกิจใหม่หรือออกสินค้าใหม่ทุกคน