Trick of the trade
Trick of the trade
ไม่ต้องฉลาด ก็มองเห็นโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
ไม่ต้องฉลาด ก็เห็นโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
 
เคยสงสัยหรือไม่ว่า ทำไมเวลาเราส่งงานให้เจ้านายดู เจ้านายกวาดตามองแป๊บเดียวก็พบจุดผิดพลาด ทั้งๆที่เราใช้เวลาทำมาตั้งนาน
 
หรือเคยสงสัยหรือไม่ว่า เรื่องเดียวกัน ทำไมคนสองคนมองแล้วได้สาระสำคัญไม่เหมือนกัน
 
ที่เป็นแบบนี้เพราะจริงๆแล้ว มันมีเทคนิคขของมันอยู่นะครับ
 
หนังสือพูดไว้ว่า คนที่มองไม่เห็น ต่อมห้มมทองหมื่นครั้งก็มองไม่เห็น
เรียกว่าให้มองจนตายก็มองไม่เห็นสิ่งที่คนอื่นเค้าเห็นกัน
 
การเป็นคนช่างสังเกตุ เป็นคนตาไว รู้ในจุดสำคัญว่าควรมองอะไรโดยการตั้งสมมติฐาน ผสมกับความสามารถในการเชื่อมโยงเรื่องต่างๆเข้าด้วยกัน คือทักษะบางส่วนที่หนังสือบอกไว้ให้เราฝึกคิดเก็บไปทำตามได้มากมาย เช่น
 
- ถ้าเราใส่ใจ เราจะมองเห็นรายละเอียด และถ้าเรามีความคิดฝังใจ เราก็จะมองไม่เห็นรายละเอียด
 
- เราจะมองเห็นเฉฉพาะสิ่งที่เราสนใจเท่านั้น และเราไม่ได้เก็บรายละเอียดทุกอย่างที่เราเห็นเหมือนกล้องถ่ายรูป
 
- ยิ่งเราดูในสิ่งที่สนใจให้ลึกขึ้น เราจะยิ่งเห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นอีกมาก
 
- เราต้องฝึกความเป็นคนช่างสังเกตุ โดยเริ่มจากสิ่งที่สนใจก่อน และตระหนักง่าตัวเองยังมีสิ่งที่ไม่เห็นหรือไม่รู้อีก
 
- การมีข้อสันนิษฐานที่ถูกต้อง จะทำให้คุณเป็นคนตาถึง โดยผ่านกระบวนการ
   สนใจ -> ตั้งข้อสงสัย -> กำหนดสมมติฐาน -> พิสูจน์
 
ตัวอย่างที่หนังสือยกมาบางอย่างอาจไม่มีให้เห็นในบ้านเราแต่หลักการยังนำไปใช้ได้
 
แนะนำสำหรับใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับการมองภาพใหญ่ เป็นผู้บริหารหรือเป็นเจ้าของกิจการครับ