Trick of the trade
Trick of the trade
10 ข้อดีของการมีคู่แข่ง
1. คู่แข่งช่วยกระตุ้นให้เราพัฒนาตัวเอง

2. คู่แข่งช่วยส่งเสริมให้ตลาดน่าสนใจขึ้น 
 
3. คู่แข่งที่อ่อนกว่า จะช่วยให้เราโดดเด่นขึ้นในสายตาลูกค้า (แต่ต้องระวังในทางตรงข้ามเช่นกัน)
 
4. คู่แข่งทำให้เรารู้ว่า มีช่องว่างตรงไหนที่เรายังไปไม่ถึง
 
5. คู่แข่งช่วยชี้โอกาสใหม่ๆให้เราเห็น
 
6. การแข่งขันทำให้เกิดความคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ
 
7. คู่แข่งเป็นกระจกสะท้อนให้เรามองตัวเองบ่อยๆ ช่วยให้เราเห็นข้อบกพร่องของตัวเอง
 
8. การแข่งขันสอนให้เรารู้จักสัจธรรมของชีวิต
 
9. การแข่งขันช่วยเตือนเราเองว่าโลกนี้ไม่ได้มีเราทำได้อยู่คนเดียว-- อย่าเหลิงจนลืมตัว

10. คู่แข่งและการแข่งขัน ทำให้ชีวิตมีทางเลือกและลูกค้าได้ของที่ดีกว่าหรือดีที่สุด
 
 การมีใครมาคอยแข่งด้วย ใช่ว่าจะแย่เสมอไปนะครับ