Trick of the trade
Trick of the trade
A Whole New Mind
 A Whole New Mind 
เมื่อโลกเปลี่ยนข้าง กลายมาอยู่ในมือของคนสมองซีกขวา   
 
ทุกท่านคงเคยได้ยินมาแล้วว่า การทำงานของสมองมนุษย์เราสามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้าน  สมองซีกซ้ายจะเป็นความคิดและการทำงานทางด้านตรรกะ ความจำ ทักษะด้านการคิดเลข คำนวณอะไรต่างๆ  ส่วนสองซีกขวาเป็นความคิดด้านสร้างสรรค์ ศิลปะ การสื่อสาร   
 
ถ้าย้อนกลับไป 20-30 ปีก่อน โลกของเราถูกกำหนดและครอบงำโดยกลุ่มคนประเภทสมองซ้ายมาโดยตลอด ผ่านการสร้างและขยายความเจริญในรูปแบบของระบบทุนนิยม การผลิตที่เน้นจำนวนมาก ระบบการทำงานและการเรียนมีเรื่องของการวัดผลที่เป็นเหตุผล มีตัวดัชนีชี้วัดกันไม่รู้กี่ร้อยตัว สาขาอาชีพที่โดดเด่นคือผู้ใช้งานสมองด้านซ้ายเป็นหลักเช่นนักการเงิน นักธุรกิจ นักกฎหมาย นักอุตสาหกรรม เราจึงสังเกตุได้จากคนรุ่น Gen X ขึ้นไป (อายุ 40++) จะถูกปลูกฝังว่าให้เรียนบริหารธุรกิจ การเงิน แพทย์ วิศวะ และถ้าใครไปเรียนนิเทศ การสื่อสาร ศิลปะ ดนตรี จะถูกมองว่าเป็นพวกหัวไม่ดี การเรียนอ่อน   
 
แต่โลกในเมื่อไม่ถึง 10 ปีที่ผ่านมาและในอีก 10 ปีข้างหน้า จะพลิกโฉมจากที่เราคุ้นเคย กลายเป็นว่าคนสมองซีกขวา ซึ่งทำงานด้านความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร ศิลปะ และงานที่เกี่ยวกับความรู้สึกและอารมณ์จะก้าวขึ้นเป็นผู้กำหนดทิศทางการเคลื่อนไปของโลกแทน   
 
หนังสือเล่มนี้บอกว่า ปรากฎการณ์ที่ทำให้โลกเปลี่ยนจากสมองซ้าย (วิเคราะห์ ตรรกะ) ไปสู่ยุคของสมองขวา (ศิลปะ สร้างสรรค์ อารมร์ความรู้สึก) มีอยู่ 3 ปัจจัย (3A) ด้วยกันคือ    
 
1. Abundance คือการที่โลกได้พัฒนาผลผลิตทางข้อมูลข่าวสาร สินค้า และทุกสิ่งอย่างจนถึงระดับมากล้นจนเกินพอแล้ว ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถแยกออกว่าจะเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากไหนดี หรือจะบริโภคสินค้าชนิดไหนดีเพราะเหมือนกันไปหมด ทำให้สินค้าและบริการใหม่ๆ จำเป็นที่จะต้อง "สร้างจุดขาย" เพื่อดึงดูดผู้บริโภค ทำให้ทักษะด้านการทำงานของสมอวซีกขวากลายเป็นสิ่งจำเป็นที่โลกขาดไม่ได้   
 
2. Asia เมื่อค่าครองชีพของโลกสูงขึ้นจนเกินกว่าที่การจ้างงานในประเทศตะวันตกจะรับได้ และการเข้าถึงอินเตอร์เนตและโครงสร้างทางโทรคมนาคมกลายเป็นสิ่งเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ประชากรของ 2 ประเทศหลักในเอเซียคือจีนและอินเดีย ได้กลายเป็นแหล่งจ้างงานหลักของโลก ด้วยราคาที่ถูกกว่า ทักษะงานด้านสมองซีกซ้าย ซึ่งเป็นระบบ สอนและฝึกกันได้ง่าย วัดผลได้ชัดเจน จึงถูกย้ายฐานไปยังทวีปเอเซีย   
 
3. Automation คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้ระบบสมองกลสามารถเข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์ได้ในหลายๆหน้าที่เช่นงานระบบการคำนวณ การจำ ทำให้งานบางอย่างที่เป็นงานสมองซ้ายกำลังจะหายไปจากโลก เช่นงานคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากเงินกู้ ทำบัญชี   
 
ด้วยเหตุนี้เอง โลกจึงหมุนเข้าสู่ยุคของคนสมองขวา คนที่เคยถูกมองว่าเป็นเด็กเรียนอ่อนในยุค 20 ปีก่อน และถึงเวลาของคนสมองซ้ายที่จะหันมาพัฒนาทักษะอีกด้านที่ตัวเองขาดไป ซึ่งหนังสือได้แบ่งทักษะของสมองด้านขวาไว้เป็น 6 อย่าง คือ   
- การออกแบบ (Design) 
- การเล่าเรื่อง (Story) 
- การมองเห็นความกลมกลืนของของที่ไม่น่าขะเข้ากันได้ (Symphony) 
- การอ่านใจและเข้าใจคนอื่น (empathy) 
-  การเล่นและความรื่นรมย์ในชีวิต (Play) 
- และการมองหาความหมายของชีวิต (Meaningful)   
 
เมื่อมาถึงจุดนี้ ทุกท่านคงพอเข้าใจแล้วว่า ในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมา  
- ทำไมคนทั้งโลกจึงหันมาให้ความสำคัญกับ EQ มากกกว่า IQ มากขึ้น  
- ทำไมงานเดี่ยวไมโครโฟนของโน้ต อุดม จึงเต็มเร็ว ดังแรงและมีคนดูเพิ่มขึ้นทุกครั้ง
- ทำไมหนังสือซีรียส์ที่ช่วยให้เราค้นพบความหมายของการมีชีวิตอย่างมีความสุขจึงขายได้หลายแสนเล่ม แทนที่หนังสือ How To หรือสอนการทำงานอย่างเป็นระบบทั้งหลาย รวมไปถึงยุคที่ร้านหนังสือ มีหนังสือค้นหาความฝัน สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาตนเอง มีไม่ต่ำกว่า 100 เล่ม
- ทำไมงานดีไซน์เจ๋งๆจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนโหยหา และทุกวันเรายังคงเป็นสินค้าและบริการที่มีการออกแบบชั้นเลิศออกมาอยู่เรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด   
 
หนังสือคือคำตอบของทุกคำถามข้างบน ที่จริงเล่มนี้ออกมาตั้งแต่ปี 2006 แล้ว และจะยังคงมีอิทธิพลกับโลกไปได้อย่างน้อยอีก 10 ปี ( 2026)    เป็นหนังสือที่ทุกคนสมควรอ่านอย่างยิ่งครับ