Trick of the trade
Trick of the trade
ประโยชน์จากแข่งขัน

การแข่งขันเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราทำธุรกิจ และแม้การแข่งขันมันจะทำให้เรามีชีวิตยากขึ้นแต่มันก็มีประโยชน์กับธุรกิจของเรามากมาย  

1. การแข่งขันช่วยกระตุ้นให้เราพัฒนาตัวเอง
การทำอะไรโดยไม่มีคู่แข่งมันจะทำให้เราชะล่าใจ ประมาทและสุดท้ายกลายเป็นคนอืดอาด ไร้ประสิทธิภาพ ถ้านึกตัวอย่างไม่ออก ให้ลองมององค์กรแบบรัฐวิสาหกิจดู จะเข้าใจความหมาย 

2. การแข่งขันช่วยส่งเสริมให้ตลาดน่าสนใจขึ้น
การขายของคนเดียวอาจสร้างกระแสหรือความน่าสนใจให้กับธุรกิจนั้นได้น้อยกว่าการมีหลายๆคนช่วยกันขาย 

3. การแข่งขันจะมีทั้งผู้แข็งแกร่งและผู้อ่อนแอ ผู้ที่อ่อนกว่าจะช่วยให้เราโดดเด่นขึ้นในสายตาลูกค้า 
การทำคุณภาพดีของเราบางครั้งลูกค้าอาจไม่เข้าใจ จนกว่าลูกค้าจะไปเจอประสบการณ์แย่ๆจากคู่แข่งรายอื่นมากก่อน

4. การแข่งขันทำให้เกิดความคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ
เราทุกคนมีสัญชาติญานนักแข่งและอยากเป็นผู้ชนะอยู่ในตัวเอง และการจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันได้ คุณจึงต้องคิดค้นสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ

5. การแข่งขันเป็นกระจกสะท้อนให้เรามองตัวเอง
เหตุผลที่ลูกค้าเลือกซื้อของจากคู่แข่งแทนที่จะเลือกซื้อของเรา นั่นคือพวกเค้าดีกว่า ซึ่งนั่นเป็นตัววัดให้เราเห็นข้อบกพร่องของตัวเองได้ดีที่สุด 

6. คู่แข่งและการแข่งขัน ทำให้ชีวิตมีทางเลือกและลูกค้าได้ของที่ดีกว่าหรือดีที่สุด
การแข่งขันช่วยเตือนเราเองว่าโลกนี้ไม่ได้มีเราทำได้อยู่คนเดียว อย่าเหลิงจนลืมตัวและได้ใจว่าจะทำอะไรชุ่ยๆออกมาก็ได้เพราะคนไม่มีทางเลือก 

7. การแข่งขันสอนให้เรารู้จักสัจธรรมของชีวิต
การแข่งขันจะสอนให้เรารู้จักคำพูดที่ว่า ทุกอย่างมีขึ้นมีลง วันนี้เราอาจเก่งกว่าคนอื่นแต่วันนึงเราจะต้องโดนแซงไปจนได้ในที่สุด อย่ายึดติดกับชัยชนะและอย่าท้อใจถ้าเราเป็นผู้แพ้ในวันนี้การมีใครมาคอยแข่งขันด้วย ใช่ว่าจะแย่เสมอไปนะครับ