Trick of the trade
Trick of the trade
Soft Skills ทักษะแห่งอนาคต
เมื่อวานนี้ผมแชร์เรื่อง Visual Thinking (หนึ่งในทักษะประเภท Soft Skills) นั้นทุกคนสามารถฝึกได้แม้จะวาดรูปไม่เป็นก็ตาม (ตัวผมเองก็วาดรูปไม่เป็นเลยเหมือนกัน) ปรากฎว่ามี inbox เข้ามาถามแบบถล่มทลายว่า Soft Skills (ขอใช้คำทับศัพท์ไปเลยนะครับ เพราะถ้าแปลเป็นไทยอาจจะกลายเป็น ละมุนทักษะ  เหมือน Software = ละมุนภัณฑ์ ซึ่งแม่งจะฮามาก)  นั้นมันคืออะไรกันแน่  เลยขอโอกาสตอบตรงนี้นะครับ 
 
Soft Skill คือทักษะในการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำมันโดยใช้ความรู้สึก อารมณ์ จินตนาการเป็นตัวขับเคลื่อน เป็นทักษะที่วัดผลเป็นตัวเลขไม่ได้ แต่รับรู้ถึงคุณภาพของมันได้ด้วยอารมณ์ของเรา  Soft Skill คือทักาะที่เกิดจากส่วนผสมของสารพัดทักษะรวมด้าน EQ (ทักษะด้านการใช้และควบคุมอารมณ์)  การอยู่ร่วมกับผู้อื่น  ทักษะด้านการสื่อสาร ความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ์ การใส่ใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความซื่อสัตย์ การมีคุณธรรม รวมไปถึงทัศนคติที่เป็นบวกในการใช้ชีวิต  
 
ผมเลยขอสรุปเองสั้นๆว่า Soft Skills คือทักษะที่ทำให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นในโลกได้อย่างมีความสุขด้วยกันทุกฝ่าย  Soft Skills เริ่มมีบทบาทในโลกของเรามากขึ้นเรื่อยๆในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เพราะโลกที่ขับเคลื่อนด้วย Hard Skills เป็นหลักเหมือนในยุคหลังสงครามโลกจนถึงยุคปฏิวัติอุสาหกรรม ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามันเกิดผลร้ายมากกว่าดีต่อสังคมมนุษย์ การวัดผลความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้าของโลกด้วยเกณฑ์การวัดผลแบบตัวเลข ดัชนีต่างๆนั้นไม่ได้นำมาซึ่งความสุขที่ยั่งยืน โลกถูกรุกราน ทรัพยากรธรรมชาติเสียหายแค่ไหนเราทุกคนก็เห็นกันอยู่ 
 
โลกที่สมดุลย์จึงเป็นโลกที่ต้องมีทั้ง Hard Skills และ Soft Skills ควบคู่กัน แต่เนื่องจาก Hard Skills นั้นเป็นสิ่งที่จับต้อง วัดผลได้ง่าย เราจึงมีตัวช่วยด้วยเทคโนโลยีได้ง่ายกว่า ในขณะที่ Soft Skills เป็นสิ่งที่ไม่มีรูปแบบตายตัวในการทำแต่ละครั้ง มันจึงไม่สามารถใช้เทคโนโลยีมาแทนที่ได้ 100% 
 
หลักการง่ายๆในการแยกว่าเรื่องไหนคือ Soft หรือ Hard Skills คือSoft Skills สิ่งที่สอนยาก แต่ฝึกได้  Hard Skills สอนได้โดยอาศัยการทำงานหนักๆ ย้ำๆ แบบไม่ต้องใช้ความคิดหรือความรู้สึกขณะฝึก เช่นการเล่าเรื่อง คือ Soft Skills แต่การท่องจำคำศัพท์ คือ Hard Skills สิ่งที่เห็นคือ เราก็สร้างเครื่องแปลภาษาได้ แต่เราสร้างเครื่องเล่าเรื่องให้น่าสนใจไม่ได้ 
 
เรามีกล้องถ่ายรูปที่สามารถบันทึกภาพตรงหน้าได้ แต่เราไม่สามารถถ่ายทอดอะไรที่อยู่ในจินตนาการในหัวให้ออกมาเป็นภาพได้ 
 
เรามีเพื่อนเต็ม 5,000 คนในเฟส หรืออาจได้ทำงานในองค์กรใหญ่โต แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าในแต่ละวันเราไม่ไปสร้างความรำคาญให้กับเขา 
 
ในโลกของการทำงาน Soft Skills ถูกนำมาเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ประเมินเราว่า เราเป็นคนที่องค์กรสมควรให้ร่วมงานด้วยหรือไม่ มากกว่าทักษะหรือความเก่งในเรื่องของงานนั้นๆด้วยซ้ำ เพราะตัวงานหรือปัญหาในงานนั้น คนทุกคนร่วมกันแก้ได้ไม่ยาก  แต่การเอาคนหลายๆคนให้อยู่ร่วมกันได้นั้นเป็นเรื่องยากกว่าเยอะ 
 
ในมุมของคนเป็นเจ้าของกิจการ คุณก็ต้องเข้าใจและปรับตัวด้วยเช่นกัน คุณต้องเข้าใจว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้ถูกสอนเรื่อง Soft Skills มากขึ้น ดังนั้นการทำงานร่วมกับเค้า คุณต้องใช้ Soft Skills คุยกัน  ไม่ใช่เอา Hard Skills อย่างเดียว 
 
วิธีการฝึก Soft Skills นั้นมีมากมาย จุดเริ่มต้นคือการรู้จักตัวเองก่อนครับ