Trick of the trade
Trick of the trade
The Paradox of Choices
 หนังสือเรื่อง The Paradox of Choice:Why More Is Less พูดถึงเรื่องการมีทางเลือกให้ผู้บริโภคมากเกินไปนั้นจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดี เพราะผู้บริโภคนั้น overload กับตัวเลือกมากมายจากทุกสิ่งรอบตัว ทั้งข่าวสาร สินค้าและบริการต่าง
 
หนังสือนี้ออกเมื่อปี 2003 ก็ประมาณ 10กว่าปีมาแล้ว ซึ่งผมคิดว่าแนวคิดหลายเรื่องยังใช้ได้อยู่ สิ่งที่น่าสนใจคือเค้าวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของคนไว้โดยเปรียบเทียบการซื้อแบบมีตัวเลือกน้อย กับตัวเลือกมากไว้ด้วย
 
ข้อคิดที่น่าสนใจจากหนังสือ
1. เราทุกคนกำลังลำบากกับการมีตัวเลือกมากเกินไปในทุกๆสิ่ง อาการมีมากเกินไปนี้ก่อให้เกิดภาระเครียดกับเรา เมื่อตัวเลือกมันมากมันก็ใช้เวลาและความพยายามมากขึ้นในการเลือก แถมจะเพิ่มความกังวลใจให้ตัวเองเพราะกลัวว่าจะเลือกผิดแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลัง
 
2 การมีทางเลือกให้ผู้บริโภคมากอาจไม่ใช้วิธีที่ดีนักแม้ว่าปกติแล้ว ผู้บริโภคควรจะชอบการมีตัวเลือกเยอะๆด้วยซ้ำ แต่พอมาถึงจุดที่ต้องเลือกจริงๆ ผู้บริโภคกลับเกิดอาการมึนจนเลือกไม่ถูก ตัดสินใจไม่ได้
 
3 ประเภทสินค้าที่ต้องระวัง ไม่ให้มีตัวเลือกมากเกินไปได้แก่ 
     - สินค้าที่ไม่จำเป็นต้องคิดเยอะตอนตัดสินใจซื้อ 
     - สินค้าประเภทใหม่ที่ผู้บริโภคยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนัก ก็อย่าไปเพิ่มความงงด้วยการให้เลือกมาก
     - สินค้าที่มีรายละเอียดซับซ้อน หรือกลุ่มสินค้าหรือวงการที่สินค้าแต่ละตัวเปรียบเทียบปกติก็เทียบกันยากอยู่แล้ว เช่นมือถือ คอมพิวเตอร์
 
4. ถ้าอยากมีนวัตกรรมหรือเปลี่ยนแปลอะไรใหม่ๆให้องค์กร มันก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นนวัตกรรมทางสินค้าเท่านั้น  คุณสามารถมีอะไรใหม่ๆในด้านการให้บริการ ช่องทางการขาย หรือวิธีการตั้งราคาใหม่ๆก็ได้
 
5. กฏเหล็กที่คนคิดค้นสินค้าต้องยึดไว้ในใจเสมอคือ "ทำให้คนเลือกของเราได้ง่ายที่สุด" 
 
6. แนวคิดหรือนโยบายหลักในการพัฒนาสินค้าคือ เราจะทำให้คนรู้สึกง่ายกว่าที่จะเลือกเรา
 
7. ในมุมของเหตุผลทางด้านการตัดสินใจซื้อ เราแบ่งลูกค้าเป็น 2 ประเภท กลุ่มแรกคือ Satisfier (ซื้อง่าย แค่ถูกใจพอใจก็ ok แล้ว กับประเภท Maximiser (พวกเลือกเฉพาะของดีสุดเท่านั้น) ลูกค้าคนนึงอจเป็น Satisfier สำหรับสินค้าประเภทนึงแต่อาจเป็น Maximiser สำหรับสินค้าอีกประเภทก็ได้
 
8. กลยุทธ์ที่จะทำให้เราชนะในสงครามตัวเลือกคือ เราต้องวางตัวเองเป็น ผู้กำหนดทิศทางของวงการนั้น (Category Curator) กำหนดทิศทางและทางเลือกของวงการว่า เราเป็นผู้ที่มีทุกสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว และเราจะเป็นผู้กำหนดทางเลือกให้คุณเอง