Trick of the trade
Trick of the trade
The Hidden Leader
ทุกองค์กรไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก จะมีคนประเภทนึงที่หนังสือเรียกว่า Hidden Leader หรือช้างเผือกที่แฝงตัวอยู่ในพนักงานทั่วไปอยู่
 
องค์กรจะดี เจ้าของจะสบายถ้าเราสามารถค้นหา Hidden Leader คนนี้เจอและให้โอกาสเค้าให้มากขึ้น เพื่อให้เค้ามีโอกาสก้าวหน้าในงานเติบโตไปกับองค์กร
 
Hidden Leader คือคนที่สัมผัสลูกค้าโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นที่หน้างานหรือหลังฉาก (เช่น Call Center) และเป็นคนที่สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานของตัวเองได้ทันทีไม่ต้องรอถามใคร และยังสามารถตัดสินใจนอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ได้โดยยึดเอาประโยชน์และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นที่ตั้ง
 
คนเหล่านี้คือคนที่คุณต้องหาให้เจอ ถ้าเห็นใครมีแววให้รีบยื่นโอกาสให้เค้าแสดงฝีมือมากขึ้นและอย่าให้มีหัวหน้าหรือโครงสร้างไปครอบเค้าไว้เด็ดขาด คนเหล่านี้เหมือนซุปเปอร์สตาร์ที่หากมีอะไรมาจำกัดความสามารถ ก็อาจจะจากไปหาโอกาสใหม่ๆโดยง่าย เวลาเค้าไปแล้วมานั่งเสียดายนี่มันเจ๊บจี๊ดจริงๆ
 
คุณต้องรีบจัดการหาตำแหน่งงานใหม่ที่ให้เค้ามีอำนาจในการตัดสินใจมากขึ้น รับผิดชอบมากขึ้น เพื่อให้เค้ามีโอกาสพัฒนาองค์กรไปในทิศทางที่ถูกต้องโดยยังคงยึดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักเสมอ อย่าทำให้โครงสร้างองค์กรนั้นซับซ้อนหรือคลุมเคลือจนคนที่อยากทำงานไม่มีโอกาสจะทำ แต่ปล่อยให้คนที่มีอำนาจแต่ทำอะไรไม่เป็นนั่งกั๊กบังแสงที่จะฉายไปยัง Hidden Leader เหล่านั้น 
 
ยิ่งคุณสามารถค้นหา Hidden Leader ได้เร็วและมากเท่าไหร่ องค์กรก็จะยิ่งขับเคลื่อนไปได้เร็วขึ้นเท่านั้น แม้ว่าการทำธุรกิจคือการมองที่เป้าหมายระยะยาว แต่การบรรลุเป้าหมายระยะสั้นทีละช่วง คือทางที่ทำให้เราไปถึงเป้าหมายใหญ่ได้ และ Hidden Leader นั่นเองที่จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายระยะสั้นได้
 
เพราะการเป็นเจ้าของ ไม่ใช่การทำอะไรเองทุกอย่าง แต่ต้องรู้จักหาคนเก่งๆมาทำงานในสิ่งที่เราอยากได้ นี่คือหนึ่งในเคล็ดลับของการทำธุรกิจครับ