Trick of the trade
Trick of the trade
Creative City
ทุกครั้งที่เราเดินทาง สิ่งนึงที่อยากแนะนำให้ลองทำคือ pre-read เรื่องราวการพัฒนาของเมืองนั้นว่า กว่าจะเป็นสิ่งที่เราเห็นนั้น เมืองนั้นต้องผ่านปัญหาอะไรบ้างและพัฒนาแก้ไขมาได้ด้วยวิธีไหน
 
การเปลี่ยนแปลงเมืองเป็นการพัฒนาที่ยากที่สุดแล้วในความรู้สึกของผม เพราะต้องอาศัยองค์ประกอบทุกมิติเข้าด้วยกัน ทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ นโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศ ความรู้ เทคโนโลยี ทุน สิ่งแวดล้อม และความร่วมมือร่วมใจ
 
ใครว่าเปลี่ยนองค์กรว่ายาก ให้ลองซูมมุมมองนั้นออกไปมองในระดับเมืองแล้วจะเห็นว่าการเปลี่ยนเมืองนั้นยากและละเอียดอ่อนที่สุดแล้ว 
 
เมืองแต่ละเมือง มีคนอยู่หลายสิบล้านคน ดังนั้น ระดับของความยากจึงเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากร ไม่เหมือนในองค์กรที่มีจำนวนคนแค่หลักพันและใครไม่อยากเปลี่ยนแปลงก็อาจย้ายงายใหม่ได้ง่ายกว่าการย้ายถิ่นฐานที่อยู่
 
หนังสือเล่าถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์เข้าพัฒนาเมืองได้ 3 ด้าน คือวัฒนธรรม/การออกแบบ/นวัตกรรม ซึ่งแต่ละเมืองมีที่มาของปัญหา โจทย์และความจำเป็นของการพัฒนาแตกต่างกัน และสิ่งที่น่าทึ่งคือพลังความคิดของมนุษย์นั้นไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆ บางครั้งถึงขั้นเอาชนะธรรมชาติได้ ถ้าเราร่วมมือและไม่ยอมแพ้